Mikä on Muutospuolue?

Muutospuolue on entinen Muutos2011 puolue. Vuosikokouksessa päätettiin vaihtaa nimi ja samalla poistui monia askarruttava 2011 vuosiluku nimestä.

Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä helposti täyttämällä jäsenhakemuksen. Täytäthän hakemukseen vaadittavat tiedot ja myös pakollisen sähköpostiosoitteen johon lähetetään kaikki tiedotteet ja jäsenmaksulaskut.

MUUTOSPUOLUE TAVOITEOHJELMA

Muutospuolueen tehtävänä on valvoa lakien sallimissa puitteissa Suomen kansalaisten etuja sekä vastuullista sananvapautta. Puolue valvoo myös vammaisten ja vammautuneiden lakiinkin kirjattuja etuja, sekä vammaisten kohtelua tasapuolisesti.

Lisäksi puolueen tavoitteina on säilyttää toimiva maatalous Suomessa, elävöittää maaseutua ja helpottaa pienituloisten sekä velkaantuneiden painotaakkaa arjessa.

Puolue pyrkii niin ikään kokonaisveroasteen laskun toteutumiseen, liiallisen byrokratian vähentämiseen sekä eläinten ja luonnon hyvinvoinnin lisäämiseen.

Muutospuolueen mielestä myöskin Suomen tiestö on säilytettävä hyväkuntoisena paitsi liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi, myös liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tämän seikan aikaansaamiseksi täytäntöön puolue näkee vaikuttamisen valtakunnallisesti olevan paras keino.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi puolue toimii puolueohjelman rajaamilla tavoilla kaikkien kansalaisten osalta tasapuolisesti, Suomen lainsäädäntöä noudattaen.